KEHITÄ OSAAMISTASI!
– TUKEA YMPÄRISTÖTYÖHÖN JA TUTKINNON SUORITTAMISEEN

Koska ympäristöhuoltoala on monipuolinen ja erittäin laaja, vaatii se myös osaajaltaan paljon. Alaan liittyvät käytänteet, sanasto, tekniikka ja toimintatavat muuttuvat jatkuvasti ja jopa alueittain, ja alan ammattilaisen tulee pysyä mukana niiden menossa.

Tämä sivusto onkin rakennettu siten, että se pyrkii kehittämään ja ylläpitämään Sinun ympäristöhuollon osaamistasi.

Voit hyödyntää sivun tietoutta monin eri tavoin, kuten pohtiessasi alalletuloa, perehtyessäsi ympäristöön liittyvään työhösi tai vaikkapa suorittaessasi ympäristöalaan liittyviä tutkintosisältöjä !

Jätelogistiikka
Jätejakeet
Määräykset ja lait
Jätehuollon suunnittelu
Jätealan toimijat
Käsittelymenetelmät
Työturvallisuus
Vaaralliset jätteet
Haja-asutusalueiden vesihuolto
Pilaantuneet maat
Teollinen puhtaanapito ja viemärihuolto
Laadukas työ
Kestävä kehitys
Asiakaspalvelu
Ympäristökasvatus
Ympäristöviranomaiset

Alta löydät 16 ympäristöhuoltoon liittyvää keskeistä aihealuetta.

Klikkaamalla kuvaa tai sen otsikkoa pääset

  1. tutustumaan paremmin aiheeseen
  2. kuulemaan alan ammattilaisilta millaista aiheeseen liittyvä työskentely on
  3. selvittämään mitkä ympäristöhuollon ammattitutkinnon osat koskettavat aihealuetta.

Joko osaat?

Näytä osaamisesi suorittamalla ympäristöhuollon ammattitutkinto!