YMPÄRISTÖHUOLT(O)A?
TERVETULOA ALALLE!

Ympäristöala vai ympäristöhuoltoala ?

Ympäristöala on erittäin haastava määritellä, sillä ympäristöseikat, lait ja asetukset koskettavat meitä kaikkia alajaoista huolimatta. Useimmiten ympäristöalalla toimiviksi kutsutaan kuitenkin niitä aloja, joiden vaikutus yhteisen ympäristömme ylläpidossa on merkittävin. Tällaisia ovat esimerkiksi ympäristötekniset alat, kuten ympäristöhuolto, vesihuolto, energiatekniikka, ilmansuojelu sekä infra-ala.

Ympäristöhuolto on siis vain pieni osa suurta kokonaisuutta, mutta alana se on monihaarainen ja jatkuvasti uudistuva. Ympäristöhuolto sisältääkin toimijoita mm. jätehuollon, kierrätyksen, ympäristöneuvonnan, haja-asutusalueiden vesihuollon, jätelogistiikan, teollisen puhtaanapidon sekä viemärihuollon aloilta, ja tätä moninaisuutta on pyritty tuomaan esille alan yhteisessä ympäristöhuollon ammattitutkinnossa.

Ympäristöalan tavoin, ympäristöhuolto ei rajoitu vain sitä toteuttaville organisaatioille vaan ympäristöhuollon työtä toteutetaan kaikkialla. Asut sitten haja-asutusalueella tai kaupungissa, työskentelet teollisuudessa tai toimistossa, ympäristöhuoltoon liittyvät elementit, kuten jätehuolto tai puhdas vesi, ovat mukana elämässäsi vaikka välttämättä et niitä edes huomaisi. Voit siis tehdä tietämättäsikin ympäristöhuollon työtä!

Mikäli pohdit tekeväsi ympäristöalan töitä tulevaisuudessa tai harkitset ympäristöhuollon ammattitutkinnon suorittamista, haastamme sinut pohtimaan miten ja millä sektorilla haluat tehdä ympäristötyötäsi nyt ja jatkossa?

Miten pääsen alaan kiinni?- Näyttötutkinnoilla ympäristöhuollon pariin!

Ympäristöhuoltoa voi opiskella korkeakoulututkintoina laaja-alaisesti ympäri Suomen. Näyttötutkintoina alalle työllistymiseen tähtää erityisesti kolme tutkintoa, jotka ovat luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, ympäristöhuollon ammattitutkinto sekä ympäristöalan erikoisammattitutkinto.

Tutkintoja ja niihin liittyvää koulutusta järjestetään Suomessa laaja-alaisesti. Tutustu lähimpään tutkinnon järjestäjään täältä!

Mutta millaista alalla työskentely ja alan tutkintojen suorittaminen on ?

Alan toimijat kertovat!

Entä ympäristöhuollon ammattitutkinnon ?

Tutkinnon suorittaneet kertovat!

Minä myös!

Suorita ympäristöhuollon ammattitutkinto!