ARVOIJAKSI AMMATILAISELLE?
TYÖKALUJA ARVIOINTITYÖN TUEKSI

Onnea! Pääset arvioimaan ympäristöalan ammattilaisen tutkintosuoritusta!

Tällä sivulla pyrimme antamaan sinulle vinkkejä ja ohjeita ympäristöalan tutkintojen arviointyöhön.

1.
Näyttötutkinnot

Näyttötutkinnot ovat osaamisen hankintatavasta riippumattomia tutkintoja eli suorittaja on voinut hankkia niihin liittyvän osaamisen millä tahansa tavalla (koulun penkillä, harrasteissa jne.).

Tutkintojen suorittaminen perustuu nimensä mukaisesti osaamisen näyttämiseen eli siihen, että tutkinnon suorittaja osoittaa toimivansa tutkintoon määrittelemien työelämän vaatimusten mukaisesti työssään.

Tutkinnon vaatimukset esitetään jokaiselle tutkinnolle laadituissa tutkinnon perusteissa.

Kuvan lähde: Näyttötutkinto-opas 2016

2.
Näyttötutkintotasot

Näyttötutkintoja on kolmea eri tasoa.

Perustutkinnoilla pyritään luomaan perusosaaminen aihealueesta (esim. luonto- ja ympäristöalan perustutkinto).

Ammattitutkinnoilla pyritään kehittämään käytännön toimia toteuttavien ammattilaisten työtä (esim. ympäristöhuollon ammattitutkinto).

Erikoisammattitutkinnoilla pyritään suuntaamaan osaaminen alan kehittämis- ja työnjohtotehtäviin (esim. ympäristöalan erikoisammattitutkinto).

Ympäristöhuollon ammattitutkinto on ammattitutkinto eli se soveltuu parhaiten käytännön töitä toteuttaville henkilöille.

Tutkinto rakentuu 29 osasta, joista tulee suorittaa vähintään neljä osaa suorittaakseen koko tutkinnon.
Tutustu tutkinnon osiin ja niiden vaatimuksiin alta klikkaamalla osan nimeä!

3.
Arvioijat

Näyttötutkinnot laaditaan, arvioidaan ja suoritukset hyväksytään työelämän ja opetusalan edustajien kanssa. Arviointityössä on aina mukana työelämän edustajia (joko työnantajien (TA), työntekijöiden (TT) tai itsenäisten ammatinharjoittajien (IAH)-edustajia) sekä opetusalan edustaja (OPE).

Arvioijalla tulee olla aina hyvä ammattitaito arvioimaltaan alalta ja heitä valittaessa tulee huomioida mahdolliset esteellisyydet arvioinnin tekoon (mm. sukulaisuussuhteet, vahva rooli valmistavassa koulutuksessa).

Arvioijan tulee arvioida suoritusta pääasiallisen työnkuvansa mukaisessa roolissa ja mikäli mahdollista, yhden arviojista olisi hyvä olla näyttötutkintomestari (eli ns. NTM).  Yleensä NTM on opetusalan edustaja.

Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (21.8.1998/631) määrittelee, että jokaisesta arvioijasta kerätään tutkinnon järjestäjäkohtaiseen arvioijaluetteloon vähintään seuraavat tiedot: arvioijan nimi, rooli sekä tieto siitä, onko arvioija suorittanut NTM-koulutuksen.

4.
Tutkintosuoritukset

Näyttötutkinnoissa ei ole jatkuvan arvioinnin periaatetta eli tutkinnon osassa vaadittu osaaminen tulee näyttää tutkintotilaisuudessa tavalla tai toisella. Tutkinnon suorittaja voi osoittaa osaamista voi osoittaa mm. käytännössä, kirjallisin töin, haastattelulla, simuloidusti jne.

Tutkinnon perusteissa määritellään arvioinnin taso ( vrt. esimerkiksi tunnistaa yleisimmät jätejakeet/ hallitsee kaikki jätejakeet).

Tutkinnon suorittajille on annettu vinkkejä ja vaihtoehtoja tutkintosuoritustensa toteuttamiseen. Löydät vaihtoehtoja alta ympäristöhuollon ammattitutkintoon liittyen. Tutkinnon järjestäjä on myös suunnitellut tilaisuuksien sisältöjä heidän kanssaan, jotta ne vastaisivat mahdollisimman hyvin tutkinnon osien osaamisvaatimuksiin.

Muista, että arvioijana toimit aina virkavastuulla ja sinut tulee olla perehdytetty arviointityöhön.

Ympäristöhuollon ammattitutkinnon suorituskuvaukset

5.
Arviointi

Muista, että arvioijana toimit aina virkavastuulla ja sinut tulee olla perehdytetty arviointityöhön.

Näyttötutkinnoissa ei ole jatkuvan arvioinnin periaatetta eli tutkinnon osassa vaadittu osaaminen tulee näyttää tutkintotilaisuudessa tavalla tai toisella. Tutkinnon suorittaja voi osoittaa osaamista voi osoittaa mm. käytännössä, kirjallisin töin, haastattelulla, simuloidusti jne.

Tutkinnon perusteissa määritellään arvioinnin taso ( vrt. esimerkiksi tunnistaa yleisimmät jätejakeet/ hallitsee kaikki jätejakeet).

Tutkinnon osan arvioinnissa käytetään arviointilomakkeita, joihin jokainen arvioija tekee oman arviointinsa. Jokainen arvioija tekee oman arviointinsa ja allekirjoittaa oman arviointilomakkeensa suorituksesta.

Jokainen tutkinnon suorittaja arvioi myös osaamistaan itsearviointilomakkeeseen.

Arviointi- ja itsearviontilomakkeiden ulkonäkö voi vaihdella eri tutkinnon järjestäjien mukaan, mutta niiden vaatimukset ovat kaikissa kuitenkin samat. 

Ympäristöhuollon ammattitutkinnossa käytettävät arviointilomakkeet

Ympäristöhuollon ammattitutkinnossa käytettävät itsearviointilomakkeet

6.
Arviointipäätös

Arvioinnin jälkeen arvioijat kokoontuvat tekemään yhteisen arviointipäätöksen, joka voi olla hyväksytty tai hylätty. 

Mikäli suoritus on hyväksytty, voidaan tutkinnon osasta hakea tutkinnon suorittajalle tutkintotodistus.

Mikäli suoritus on hylätty,

  • suorittaja voi täydentää sitä eri menetelmin (kirjallisesti, käytännössä, haastatteluin)
  • suorittaja voi pyytää siitä arvioijiltaan oikaisun 14 pv aikana arviointipäätöksen annosta.
  • suorittaja voi pyytää siitä tutkintotoimikunnalta oikaisun 14 pv aikana arviojien oikaisun jälkeen, jolloin samat arvioijat tekevät arvioinnin uudestaan tai arviointi tehdään uudestaan eri arvioijien kanssa.

Ympäristöhuollon ammattitutkinnon arviointipäätös

8.

Hienoa!

Olet saanut nyt perustiedot ympäristöhuollon tutkintojen arvioinnista.

Mikäli sinulle jää kysyttävää, ota yhteyttä tutkintoa järjestävään tahoon!

Mukavia arviointihetkiä!